Förklaring på boken Kashf ush Shubuhat (006)

Publicerad : söndag, 29 oktober 2017
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

Kashf ush Shubuhat
Lektion 6

- Varför man stred mot idoldyrkarna och syftet bakom detta fiendeskap.

- Betydelsen av frasen La ila ha il Allah

- Fördjupning kring det arabiska ordet "Ilah" och betydelsen av en Gud.

- Behovet att ha denna kunskap och faran med att brista i sin uppfattning av frasen "La ila ha il Allah"

 

Ta del av belöningen, dela!