Förklaring på boken Kashf ush Shubuhat (007)

Publicerad : torsdag, 02 november 2017
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

Kashf ush Shubuhat
Lektion 7

Fortsättning av förordet där Shaykh ul-Islam Muhammad bin Abdil Wahab förklarar fenomenet Tawhid och varnar för shirk. I denna lektion påpekas fyra viktiga punkter som måste kännas till för den som studerar detta ämne.

- Innebörden av troslära och kunskap.

- Skillnad mellan "stor shirk" och "liten shirk", definition - och exempel.

- Vilken form av shirk blir inte förlåten?

- Defintion av Islam och Islams innebörd.

- Okunskap om Tawhid och typer av otro.

 

Ta del av belöningen, dela!