Förklaring på boken Kashf ush Shubuhat (008)

Publicerad : torsdag, 16 november 2017
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

Kashf ush Shubuhat
Lektion 8

En fristående detaljerande studie kring frågan:

"Är okunskap en ursäkt för den som hamnar i att dyrka andra än Allah?"

- Beskrivning av fenomenet och klargörande kring        meningsskiljaktighet mellan de lärda i frågan.


- Shaykh Abdul Muhsin al-Abbads förtydligande i frågan.

- Shaykh Salih Al-ush-Shaykhs förtydligande i frågan.

- Kan en dom i detta världsliga på en person skilja sig i nästa liv och hos Allah?

- Vilka är Folket av Fatrah?

 

Ta del av belöningen, dela!