Förklaring på boken Kashf ush Shubuhat (009)

Publicerad : torsdag, 16 november 2017
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

Kashf ush Shubuhat
Lektion 9

Fortsättning på texten Kashf ush Shubuhat där vi stannade i lektion 8.

I denna lektion innehåller följande punkter:

- Lycka för Tawhid och vägledning.

- Fruktan för Shirk och att gå vilse. 

- Är du verkligen lycklig som muslim och glad för Islam?

 

Ta del av belöningen, dela!