• Hem
  • Troslära
  • Tillät Imam Ahmad att söka välsignelse via profetens grav? [at-Tabarruk del 2]
  • Föreläsare: Imran Sheikh
  • Längd: 1:10

Beskrivning

 

En detaljerad diskussion kring argumentet att Imam Ahmad ska ha tillåtit att man söker välsignelse (at-tabarruk) via profetens (salallahu alayhi wa sallam) grav.

Denna studie är en djupare och kanske svårare genomgång. Istället hänvisas till lektionen "at-Tabarruk" för förståelse av ämnet.

 

Ta del av belöningen, dela!