Fanatism och överdrift kring lärda (Del 3)

Publicerad : måndag, 11 mars 2019
  • Föreläsare: Imran Sheikh

Beskrivning

 

Fanatism och extremism kring de lärda (Del 3)

 

Denna lektion innehåller:

 

* Varför uppstår fanatism och extrema beteenden?

* Mellan Abu Kurayb och Imam Ahmad...

* Kan personliga anledningar leda till sådana beteenden?

* Imam al-Bukhari och Muhammad bin Yahyah adh-Dhuhali...

* Och när ni talar så va rättvisa...

* Fanatismens och extremistens kännetäcken och mönster

- 1. Att acceptera sanningen bara från de man tycker om.

- 2. Att acceptera sanningen bara från sin lärare och shaykh

- 3. Att tjafsa, dispytera, hota och använda våld

- 4. Förvränga, tvivla på avsikter och feltolka personers uttalanden


Ta del av belöningen, dela!